Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
leszekzukowski
1332 e982 500
co rok. ten sam album. cały czas w listopadzie
leszekzukowski

https://www.youtube.com/watch?v=PFTripYQf58


Widzę Jej obraz przed oczami
Słyszę stukanie obcasów za drzwiami
Serce bije mi szybciej i szybciej
Cały czas myślę, że zaraz tu przyjdzie

Słyszę jak mówi, woła mnie gdzieś z sypialni
Spotykam mój wzrok z jej oczami
Mocno chwytam jej dłoń i oddalam się z Nią
I dotykam jej ust wargami i
Wymyka mi się z rąk przez palce
Dotykam ją ostatni raz opuszkami
Próbując złapać i zatrzymać ją na zawsze
Upuszczam ją i zabijam coś między nami
Mógłbym przysiąc - była tutaj przed chwilą
Ciężko dysząc trzymaliśmy się mocno
Chciałbym umieć jej pokazać tą miłość
Którą czuję nawet teraz mocniej niż na początku
Chciałbym pomóc jej w nas jeszcze uwierzyć i
Zawsze być przy niej i być potrzebny
Rzeczywistość już mnie nie przeraża jak kiedyś, ale
Bez niej jestem pusty nawet gdy idę przed siebie
Ona czuje, że nie będzie szczęśliwa, nie ze mną
Czas upływa mi z takim obrazem
Czuję, że za mało czasu nam tu zostało
By pozwolić sobie na to by nie być razem


Może ostatni raz gdy patrzę jej w oczy
Chciałbym powiedzieć jej jak bardzo ją kocham
Ale prosiła mnie bym dzisiaj nie mówił o tym
Uśmiecha się i ma ten dołek w policzku
Który tak bardzo lubię i - kurwa mać - jest śliczna
Chyba nie widzi jak w dłoni drży mi zapalniczka
Ręce mi się trzęsą... Nie chcę żeby wyszła
Może nie umiem być już ani trochę lepszy
Lecz jeśli to nie jest miłość, to chyba Bóg jest ślepy
Przecież jest między nami tyle fajnych rzeczy
Kurwa, co się z nimi stało? Nie wiem. Kiedy?
Chcę Jej powiedzieć, że dla mnie jest najlepsza
Zrzucić wszystko z blatu stołu i się pieprzyć
Ale spogląda na mnie, nawet się cofa
I nie chce żebym mówił o tym, żebym próbował
I nie chce żebym patrzył tak na nią prosto w oczy
Bo nie chce musieć mówić mi, że już mnie nie kocha
Reposted byczy-ty-to-ty czy-ty-to-ty
leszekzukowski
leszekzukowski
1292 e9ed 500
leszekzukowski
Umarłem przez Ciebie, chociaż właśnie dla Ciebie tak pragnąłem żyć.
- Jan Brzechwa
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapikkumyy pikkumyy
leszekzukowski
2087 c033
Reposted fromtgs tgs viacherrycoke69 cherrycoke69
leszekzukowski
leszekzukowski
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viaparrtyzant parrtyzant
5212 c3f1 500
Reposted fromdivi divi viascorpix scorpix
leszekzukowski
Jakże dziwne formy może przybierać szaleństwo ludzi zdrowych.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viashitsuri shitsuri
5870 6e05 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viashitsuri shitsuri
leszekzukowski
4567 01bb 500
leszekzukowski
5407 048c
Reposted fromMeneroth Meneroth viairmelin irmelin
leszekzukowski
7492 194a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
leszekzukowski
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
7346 ab56
Reposted fromsunlight sunlight viajointskurwysyn jointskurwysyn
leszekzukowski
6246 cf12
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viapraesens praesens
leszekzukowski
9907 b085 500
Reposted fromfoina foina viaune-raconteuse une-raconteuse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl