Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

leszekzukowski
leszekzukowski
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viaparrtyzant parrtyzant
5212 c3f1 500
Reposted fromdivi divi viascorpix scorpix
leszekzukowski
Jakże dziwne formy może przybierać szaleństwo ludzi zdrowych.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viashitsuri shitsuri
5870 6e05 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viashitsuri shitsuri
leszekzukowski
4567 01bb 500
leszekzukowski
5407 048c
Reposted fromMeneroth Meneroth viairmelin irmelin
leszekzukowski
7492 194a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
leszekzukowski

November 11 2017

2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
7346 ab56
Reposted fromsunlight sunlight viajointskurwysyn jointskurwysyn
leszekzukowski
6246 cf12
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viapraesens praesens
leszekzukowski
9907 b085 500
Reposted fromfoina foina viaune-raconteuse une-raconteuse

July 19 2017

leszekzukowski
2908 07dc 500
No i co Ci da ten magister? On tak naprawdę nic w życiu nie zmienia, nic Ci to nie da. Każdy może go mieć. W dzisiejszych czasach każdy może go zrobić. 

Takie pierdolenie słyszę od tygodnia. Tak. Dokładnie już tydzień trwa moment od kiedy mogę przed swoim nazwiskiem postawić te jebane trzy literki. Mam ochotę wziąć i przybić piątkę tym ludziom w twarz - krzesłem.

Od tygodnia nic bardziej mnie nie wkurwia jak ludzka zawiść, zazdrość wszechobecna chujoza. Ludzie teraz to jakieś jebane androidy zapatrzone w te swoje święcące prostokąty. Nie potrafię już z niektórymi ludźmi rozmawiać, nie da się. Może by Cie zrozumieli jakbyś im na ich oczach wysrał emotikonę. Tak to nic, pusto, pustak, bambus, IQ ameby.. porostu kurwa.

Otóż jak przyjebał we mnie ten cały autobus i nie wiadomo było czy w ogóle dokończę te studia wyciągnęłam moc z kosmosu kurwa, komety Halleya albo mieszanek diclacu, tramalu i efferalganu ze Strefy 51 w Rosswel albo tam gdzie zakopali Jumanji - jeden chuj. Było ciężko - beczenie na przemian z alkoholizacją. Siadło mi na łeb brałam Xanaax i starałam się skończyć studia, z kołnierzem na łbie, po wykręceniu kręgosłupa. A taka kurwa ma czelność mi powiedzieć że przecież to była bułka z masłem i każdy ma teraz magistra. 

jeb się tyle Ci powiem. 

dziękuje. wyplułam. dobranocI saw that - 
Karma
Reposted byveritas1western-feelingotella

November 17 2017

leszekzukowski
7492 194a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
leszekzukowski

November 11 2017

2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
7346 ab56
Reposted fromsunlight sunlight viajointskurwysyn jointskurwysyn
leszekzukowski
6246 cf12
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viapraesens praesens
leszekzukowski
9907 b085 500
Reposted fromfoina foina viaune-raconteuse une-raconteuse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl