Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
leszekzukowski
Reposted frombiru biru viayourhabit yourhabit
leszekzukowski
2004 ddfa
Reposted fromsarazation sarazation viasmutnykamien smutnykamien
leszekzukowski
4379 dbf9 500
może komuś się przyda
Reposted frompierdolony pierdolony viatransfuzja- transfuzja-
leszekzukowski
leszekzukowski
Play fullscreen
Heads in the sky :)
leszekzukowski
Wszystko, czego pragniesz, jest po drugiej stronie strachu. 
Reposted fromplayinglove playinglove viawalkthemoon walkthemoon
leszekzukowski
0297 5f10
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakoralina koralina
leszekzukowski
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
— brzmi jak dobry plan.
Reposted frommadsounds madsounds viakajagie kajagie
6098 f361
Reposted fromtosiaa tosiaa viayourhabit yourhabit
5166 d43b
Reposted fromAmericanlover Americanlover viashitsuri shitsuri
leszekzukowski
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viashitsuri shitsuri
leszekzukowski
0625 5b7f
Reposted bybluedressaniuszkamiscauliflowerkarolka2302koralinawastedtimeruk0lamaboulkiksnosiemaFiodor11ncmspmauakLejensommermdchenMountainGirllavieunique-wmponurykosiarztutusPuck152rybasferycznaahoraCarridwenFulfillyourdreamsoverthinkingbadtimemesouteMountainGirlritterohnepferd
leszekzukowski
0608 29ff
Reposted bykarolka2302ottak
leszekzukowski
0976 927d
Reposted fromcalifornia-love california-love viascorpix scorpix
leszekzukowski
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viapikkumyy pikkumyy
leszekzukowski
leszekzukowski
2256 5046 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viamystupidhead mystupidhead
leszekzukowski
2026 a35b
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamystupidhead mystupidhead
leszekzukowski
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 viamystupidhead mystupidhead
leszekzukowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl