Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2017

leszekzukowski
3007 4e39
Fight Club (1999)

May 24 2017

leszekzukowski
Play fullscreen
A ja się uśmiechnę i sobie zatańczę, bo dawno żem jakoś nie tańczył

May 22 2017

leszekzukowski
Play fullscreen
Musiałem dać krok na przód 
A teraz bracie życie piękne mam jak Islandia ! 
Reposted bykarolka2302 karolka2302
leszekzukowski
Play fullscreen
Zrobiłem kroki do przodu, mocne kroki do przodu!!!!
Sprawdź moje kroki do przodu, jebane kroki do przodu!!!!
Nic nie jest dane na zawsze, W.E.N.A. miał rację, Ty musisz
Iść, kurwa, iść w czasach trudnych!

May 08 2017

leszekzukowski
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
leszekzukowski
...
Reposted fromweightless weightless viashitsuri shitsuri
leszekzukowski
3921 2761 500
Reposted fromkrzysk krzysk viashitsuri shitsuri

April 28 2017

leszekzukowski
Chodź, posmakujmy się nawzajem. Chodź. 
— J. Żulczyk
Reposted fromdzizaa dzizaa viayourhabit yourhabit
leszekzukowski
Wszystko, czego pragniesz, jest po drugiej stronie strachu. 
Reposted fromplayinglove playinglove viacziczi cziczi
leszekzukowski
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacziczi cziczi
leszekzukowski
1652 9b1f
Reposted fromdepresive depresive viayourhabit yourhabit
leszekzukowski
2752 6c58 500
Reposted fromrol rol viacziczi cziczi
leszekzukowski
0306 bf22
Reposted fromscorpix scorpix viacziczi cziczi
leszekzukowski
9641 f47e
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viawalkthemoon walkthemoon
leszekzukowski
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viawalkthemoon walkthemoon
leszekzukowski
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu viasexzrekinem sexzrekinem
leszekzukowski
leszekzukowski
leszekzukowski
leszekzukowski
Reposted frombiru biru viayourhabit yourhabit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl